Kontakt
Zapisz na liście zakupowej
Stwórz nową listę zakupową

Polityka Prywatności

Polityka prywatności w serwisie www.metalRoute.pl
1. Informacje ogólne
 1. Niniejsza Polityka prywatności określa zasady ochrony danych osobowych Klientów (Klient osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje zamówienia lub ma intencję złożenia zamówienia w ramach Serwisu), korzystających z Serwisu działającego pod adresem www.metalRoute.pl (dalej zwanego Serwisem).
 2. Administratorem Serwisu działającego pod adresem www.metalroute.pl , jest firma metalRoute Anna Piątkowska zarejestrowana w CEIDG pod numerem NIP 5221896061 , REGON 361554144 z siedzibą w Feliksowie, ul Apteczna 9b, 05-083 Zaborów . Telefon kontaktowy: +48 530 222 310, adres e-mail: shop@metalroute.pl .
 3. Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniu w następujący sposób:
  1. Poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje.
  2. Poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych pliki cookie (tzw. "ciasteczka").
  3. Poprzez gromadzenie logów serwera www przez operatora hostingowego firmę IAI Spółka Akcyjna (NIP: PL8522470967) wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000325245, z siedzibą w Szczecinie (71-064) przy al. Piastów 30.
2. Zabezpieczenia oraz ochrona danych osobowych
 1. Administrator oświadcza, że przetwarza dane osobowe Klientów zgodnie z: RODO - Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, oraz ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).
 2. Administrator oświadcza, że dane osobowe są przetwarzane z zachowaniem odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, spełniających wymagania polskiego prawa.
 3. Wszystkie formularze służące do wpisywania informacji prywatnych ( w tym w szczególności danych osobowych Klienta), są umieszczone w strefie bezpiecznego obszaru Serwisu. Łączenie się z tymi formularzami jest realizowane z użyciem protokołu SSL 3.0 (Secure Socket Layer) RSA 128bit - gwarantowanym certyfikatem Powszechnego Centrum Certyfikacji prowadzonym przez Unizeto Technologies S.A. z siedzibą w Szczecinie.
 4. Wszystkie połączenia związane z wykonywaniem przez Klienta płatności elektronicznych, w przypadku wyboru takiej opcji, będą realizowane za pośrednictwem bezpiecznego szyfrowanego połączenia.
 5. W Serwisie mogą pojawiać się okresowo linki do innych stron internetowych. Takie strony internetowe działają niezależnie od Serwisu i nie są w żaden sposób nadzorowane przez Administratora. Strony te mogą posiadać własne polityki dotyczące prywatności, z którymi Administrator zaleca się zapoznać. Administrator w związku z tym nie ponosi odpowiedzialności za zasady postępowania z danymi w ramach tych stron.
 6. Podjęte przez Administratora działania mogą okazać się jednak niewystarczające, jeżeli sami Klienci nie zachowają stosownych zasad bezpieczeństwa. W szczególności Klienci muszą zachować w poufności login i hasło do Serwisu i nie udostępniać ich osobom trzecim. Administrator zwraca uwagę na fakt, że Serwis nie będzie prosił o ich podanie, z wyjątkiem podania ich w trakcie logowania się w Serwisie. W celu uniemożliwienia korzystania z konta Klienta osobom nieuprawnionym, Administrator sugeruje Klientom wylogować się po zakończeniu korzystania z Serwisu.
3. Informacje i dane zbierane w formularzach
 1. Serwis zbiera informacje podane dobrowolnie przez użytkownika.
 2. Serwis może zapisać ponadto informacje o parametrach połączenia (oznaczenie czasu, adres IP, typ systemu operacyjnego, typ i wersja przeglądarki internetowej, adres strony z której Klient został przekierowany na stronę Serwisu oraz inne dane przesyłane przez przeglądarkę w nagłówkach żądania HTTP (takie jak preferencje językowe, domena, wyszukiwania).
 3. Dane w formularzu nie są udostępniane podmiotom trzecim inaczej, niż za zgodą Klienta.
 4. Dane podane w formularzu mogą stanowić zbiór potencjalnych klientów, zarejestrowany przez Administratora Serwisu w rejestrze prowadzonym przez Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych pod nazwą: „Klienci sklepu internetowego metalRoute”.
 5. Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza, np. w celu dokonania procesu obsługi zgłoszenia serwisowego lub kontaktu handlowego.
 6. Dane podane w formularzach mogą być przekazane podmiotom technicznie realizującym niektóre usługi – w szczególności dotyczy to przekazywania informacji o posiadaczu rejestrowanej domeny do podmiotów będących operatorami domen internetowych (przede wszystkim Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa j.b.r – NASK), serwisów obsługujących płatności lub też innych podmiotów, z którymi Administrator Serwisu w tym zakresie współpracuje.
 7. Klient wyraża zgodę na przetwarzanie przez Administratora podanych danych osobowych dla celów realizacji obsługi Zamówienia.
 8. Serwis zbiera od Klienta, w przypadku dokonywania rejestracji lub składania zamówienia w Serwisie, następujące dane osobowe: imię i nazwisko, adres Klienta, data urodzenia (podawana nie obligatoryjnie) adres dostawy, jeżeli jest inny niż adres Klienta, adres poczty elektronicznej, numer telefonu, oraz w przypadku firmy dane konieczne do wystawienia faktury, takie jak: nazwa firmy i numer NIP. Podanie powyższych danych jest dobrowolne lecz konieczne dla dokonania rejestracji i / lub zakupu w Serwisie.
 9. Po zarejestrowanie się w Serwisie, złożenie w nim nowego zamówienia czy dokonanie zakupu wiąże się z podaniem jedynie loginu i hasła Klienta.
4. Automatyczne zbieranie danych i informacja o plikach cookies
 1. Dane zbierane automatycznie służą m.in. do utrzymania sesji po zalogowaniu. Dane te nie umożliwiają identyfikacji Klienta. Za ich pomocą nie są przetwarzane lub przechowywane dane osobowe.
 2. Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych danych, za wyjątkiem danych zawartych w plikach cookies podczas samego korzystania z witryn Serwisu. Informacje o plikach cookies zawiera Polityka dotycząca cookies w serwisie www.metalRoute.pl , dostępna bezpośrednio pod linkiem: Polityka dotycząca cookies jak i na stronach Serwisu.
 3. Polityka dotycząca cookies, to oddzielny dokument opisujący i regulujący między innymi typy, sposoby zarządzania i cel wykorzystywania plików cookies w Serwisie.
5. Cel zbierania danych osobowych
 1. Serwis zbiera dane osobowe od Klienta wprowadzane przez niego dobrowolnie, w przypadku dokonywania rejestracji lub składania zamówienia w Serwisie. Dane te będą przetwarzane przez Serwis w celu realizacji i śledzenia statusu Zamówienia, oraz zapewnienia kontaktu pomiędzy Klientem a Administratorem.
 2. Serwis dla lepszego dopasowania oferty wykorzystuje systemy rekomendujące, których ideą jest to, że profilują klienta w kontekście jego preferencji zakupowych.
 3. Serwis dla ciągłego poprawiania jakości i lepszego dopasowania oferty dla Klienta, za pośrednictwem operatorów serwisów zbierania opinii, wysyła do Klienta maile z prośbą o ocenę produktów lub całego procesu zakupowego. Klient nie ma obowiązku odpowiadać na te maile.
 4. O ile Klient wyraził na to zgodę podczas wypełniania formularza rejestracyjnego lub przez zapisanie się bezpośrednio do newslettera (w zakresie e-mail newsletter, sms newsletter lub web push), jego dane mogą być wykorzystywane do przesyłania informacji handlowej w rozumieniu art. 10 ust.2 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z dnia 9 września 2002 r. Nr 144 poz. 1204). Informacje handlowe mogą być przesyłane na adres e-mail lub numer telefonu Klienta. Informacja handlowa dotyczy wyłącznie oferty Serwisu. Klient może w dowolnym momencie wycofać udzieloną zgodę używając do tego dedykowanych formularzy w Serwisie lub poprzez bezpośredni kontakt z Administratorem.
 5. Administrator podkreśla, że podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne i wymaga zgody Klienta, oraz że jest konieczne wyłącznie dla realizacji wskazanych powyżej celów. Administrator podkreśla też, że Klient nie musi podawać tych danych, jeżeli nie ma życzenia korzystać ze wskazanych powyżej możliwości.
 6. W celu realizacji Zamówienia, Administrator może udostępniać zebrane od Klienta dane partnerom za pomocą których Serwis realizuje swoje zobowiązania wobec Klienta. W tym:
  1. operator hostingowy:
   - IAI S.A. z siedzibą w Szczecinie w Polsce
  2. firmy kurierskie:
   - Poczta Polska z siedzibą w Warszawie w Polsce,
   - DPD Polska z siedzibą w Warszawie w Polsce,
   - inPOST S.A. z siedzibą w Krakowie w Polsce,
  3. operatorzy elektronicznych systemów płatności:
   - Paypal Europe S.à r.l. & Cie, S.C.A z siedzibą w Luksemburgu lub PayPal Inc. z siedzibą w USA,
   - PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu w Polsce,
   - Platforma sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie w Polsce,
  4. operatorzy serwisów zbierania opinii:
   - Opineo Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu w Polsce,
   - Trusted Shops Przedstawicielstwo w Warszawie w Polsce, siedziba firmy Trusted Shops GmbH w Kolonii w Niemczech,
   - Grupa Allegro sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu w Polsce,
  5. operatorzy portali aukcyjnych:
   - Grupa Allegro sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu w Polsce,
  6. operatorzy wspierający działania marketingu dynamicznego i automatycznego:
   - Benhauer Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie w Polsce,
  7. operatorzy realizujące usługi związane z wysyłaniem telefonicznych komunikatów tekstowych typu 'SMS':
   - LINK Mobility Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach w Polsce,
  8. partnerzy handlowi, współpracujący w modelu drop-shipping:
   - Ewelina Walecka RESTYLE z siedzibą w Siedlcach w Polsce,
   - NewRock Shoes, S.L. z siedzibą w Yecla (Murcia) w Hiszpanii,
   - LEDMAR - PRODUCENT MOTOCYKLOWEJ ODZIEŻY SKÓRZANEJ z siedzibą w Radomiu w Polsce,
   - MORAVIA ADLER CZ, s.r.o. z siedzibą w Mikulovice w Czechach,
   - AZC Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku w Polsce,
   - Smiths Spółka z o.o. z siedzibą w Mikołowie w Polsce,
   - TARBOR z siedzibą w Lublinie w Polsce,
   - P.P.H.U. N-STEEL D.J. Pawlisz sp. j. z siedzibą w Krapkowicach w Polsce,
  9. oraz firmy obsługujące reklamacje, firmy realizujące usługi związane z wysyłaniem telefonicznych komunikatów tekstowych typu 'SMS' czy komunikatów poczty elektronicznej.
  We wszystkich tych przypadkach ilość przekazywanych danych ograniczona jest do wymaganego i niezbędnego minimum.
 7. Administrator pragnie dodać, że nie udostępnia, nie użycza oraz nie sprzedaje danych osobowych, w tym adresów e-mail, swoich Klientów podmiotom trzecim.
 8. Ponadto, podane przez Klienta informacje mogą zostać udostępnione właściwym organom władzy publicznej, jeżeli wymagają tego obowiązujące przepisy prawa.
6. Prawo Klienta do weryfikacji, modyfikacji i usunięcia danych osobowych
 1. Klientowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich poprawiania realizując to bezpośrednio w Serwisie.
 2. Klientowi przysługuje prawo do usunięcia konta w Serwisie. Aby tego dokonać, konieczny jest kontakt z Administratorem. Usunięcie konta jest nieodwracalne i oznacza usunięcie wszelkich danych Klienta. Dane kontaktowe Administratora jak telefon, adres e-mail dostępne są w sekcji „Kontakt z Administratorem” niniejszego dokumentu lub na stronach Serwisu w części „Kontakt”.
7. Kontakt z Administratorem
 1. W przypadku jakichkolwiek pytań lub uwag dotyczących niniejszej Polityki prywatności prosimy kontaktować się z Administratorem za pośrednictwem poczty elektronicznej shop@metalroute.pl lub pod numerem telefonu +48 530 222 310 .
pixelpixel