Contact
Save to shopping list
Create a new shopping list

Loyalty program

Definicje

1. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu;

2. Sklep internetowy (Sklep) – serwis internetowy dostępny pod adresem: www.metalroute.pl , za pośrednictwem którego Klient może w szczególności składać Zamówienia;

3. Towar – produkty prezentowane w Sklepie Internetowym;

4. Program lojalnościowy (Program) – program umożliwiający stałym, zarejestrowanym w Sklepie Klientom zbierać punkty i realizować nimi płatności za zamawiane Towary;

Zasady Ogólne

1. Program lojalnościowy uruchomiony przez metalRoute, właściciela Sklepu internetowego, ma na celu umożliwienie Klientom automatyczne pozyskiwanie punktów za zrealizowane w Sklepie internetowym zakupy. Klient może też pozyskiwać punkty za umieszczenie w Sklepie na karcie Towaru pozytywnej opinii o zakupionym Towarze, wraz z jego zdjęciem.


2. Warunkiem koniecznym do wzięcia udziału w Programie jest posiadanie zarejestrowanego konta w Sklepie. Klienci nie posiadający konta w Sklepie, tracą możliwość i przywilej zbierania punktów w Programie.


3. Klient za każdą wydaną złotówkę podczas zakupów w Sklepie otrzymuje 0,05 pkt (1 zł = 0,05 pkt). Przykład naliczenia i wykorzystania punktów: Cena brutto towaru w złotówkach: 99,90 zł Cena towaru w punktach: 99,90 pkt. Kupując ten towar za złotówki Klient zyskuje: 5 pkt.


3.1. Za towary kupione za punkty lojalnościowe lub za bony towarowe nie będą naliczane punkty.


3.2. Sklep zastrzega sobie, że dla wybranych towarów, w szczególności dla towarów dostarczanych Klientowi bezpośrednio z magazynu producenta, Sklep może przyznawać Klientowi stałą ilość 10 punków.


4. Klient za umieszczenie pozytywnej opinii o zakupionym w Sklepie Towarze, oraz za dodanie do opinii zdjęcia zakupionego Towaru, otrzymuje każdorazowo dodatkowe 3 punkty w Programie. Klient otrzyma 3 punkty, nawet jeśli przy danym Towarze umieścił więcej jak jedną opinię.


5. Punkty przysługujące Klientowi za realizację poszczególnych transakcji są sumowane na jego koncie w Sklepie.


6. W przypadku gdy Klient posiada więcej jak jedno konto zarejestrowane w Sklepie, punkty zgromadzone odrębnie w ramach tych kont, nie podlegają sumowaniu.


7. Zebrane na koncie Klienta punkty, nie podlegają wymianie na złotówki.


8. Sklep nie nalicza Klientowi punktów za koszty dostawy jakie Klient ponosi zamawiając towary.


9. Zebrane punkty kumulowane są na koncie Klienta, a informacja o aktualnym ich saldzie, dostępna jest bezpośrednio w panelu Klienta po zalogowaniu się do Sklepu.


10. Zebrane punkty w ramach zakupów naliczane są automatycznie zaraz po zaksięgowaniu wpłaty w Sklepie i wysyłce zamówienia. Zebrane punkty w ramach opinii naliczane są automatycznie po akceptacji przez pracowników Sklepu, jakości treści i zdjęcia umieszczonych w opinii przez Klienta.


11. Klient nie ma możliwości nabycia Towaru, realizując transakcję częściowo punktami zebranymi w Programie, a częściowo płacąc za niego w złotówkach. Aby zrealizować płatność za nabywany Towar punktami, Klient musi posiadać całą potrzebną do zapłacenia sumę punktów.


12. Klient może zrealizować zebrane punkty nabywając za nie Towar tylko i wyłącznie przy okazji realizacji zakupów płatnych w złotówkach. Sklep nie realizuje zamówień dotyczących tylko wymiany punktów na Towar. Wysyłka Towaru nabytego za punkty odbywa się razem z całym zamówieniem, na adres wskazany przez Klienta.


13. Procesy reklamacji, zwrotu czy wymiany Towarów kupionych w Programie są obsługiwane identycznie jak przy standardowych zakupach. W przypadku zwrotu Towaru nabytego za punkty Sklep zwraca Klientowi odpowiednią ilość punktów na jego konto w Sklepie.


14. Sklep zastrzega sobie prawo do możliwości czasowego zawieszenia lub całkowitego zakończenia Programu bez podania powodu, ale przy jednoczesnym uprzednim poinformowaniu Klientów o tym fakcie nie krócej niż 14 dni przed jego zawieszeniem/zakończeniem.


pixelpixel